Steget ut

”It’s a dangerous business, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no telling where you might be swept off to”, för att citera Bilbo Bagger (Ja, jag är en Tolkien-nörd).

Att ta steget utan att veta vad som väntar dig kan vara läskigt men också härligt. För en månad sen tog jag beslutet att flytta till Island. Då hade jag varken gjort klart med jobb eller bostad. Men som islänningarna säger: ”Þetta reddast”, det fixar sig.

Och det har det ju gjort. Bostad hittade jag relativt snabbt genom att sätta upp lappar överallt i Reykjavik. Jobb (servitör på ett hotell) fixade jag också. Så fort jag hittade en stabil vardag kunde jag börja reflektera över min nya vardag här i Reykjavik.

Mina intryck så här långt:

  • Reykjavik är en skön stad. Som en stor småstad med ett nattliv och ett kulturellt utbud som en storstad. 
  •  Naturen finns alltid runt knuten – stan ligger insprängd mellan havet och bergen.
  •  Jag måste skaffa bil, eller först och främst körkort (tyvärr är jag också en av dessa körkortslösa Stockholmare). Tills vidare får jag nöja mig med en cykel. Kollektivtrafiken är inte så dålig som dess rykte, men helg-och kvällstrafiken är på en småstadsnivå.

Har jag kommit in i vardagen?

Nej, vilket ändå är skönt. Just nu är, känslan av att man inte vet vad som händer är härlig. Känslan av att allt är möjligt är ännu härligare, så jag håller mig kvar vid den tills vidare!

Se upp för avståndet mellan bar och plattform

På tal om att ta steget. Jag har redan lyckats med konststycket att stuka foten två gånger i Reykjavik. Båda gångerna när jag skulle gå ut på gatan efter några öl. (Den ena gången efter lite för många öl, den andra gången kan jag tyvärr bara skylla på min egen ouppmärksamhet och de höga trappstegen.) Till alla läsare kommer jag med två uppmaningar! Våga ta steget ut i det okända, men se upp för trappstegen ut från Reykjaviks barer.

The step into the unknown

”It’s a dangerous business, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no telling where you might be swept off to”, Bilbo Baggins (Yes, I am a Tolkien-nerd).

To take the step into the unknown can be scary but also wonderful.

To take the step without knowing what to expect can be scary but also exciting. A month ago, I took the decision to move to Iceland. I had, at that time, no job or no place to live.  But as the Icelanders say, ”Þetta reddast”, everything will be alright.

And yes things are going quite good. I have found a room (by putting up signs everywhere in Reykjavik) and I also managed to get a job. Now, when life is a little bit more stabile, I can begin to reflect on my new everyday life in Reykjavik:

My impressions so far:

  •  Reykjavik is a cool city. It´s like a great small-town with a nightlife and cultural scene worthy a big town.
  •  Nature is always around the corner. The town is situated between the sea and the mountains.
  •  I have to get a car, or first a drivers license. But getting a big would be a start. Public transport is not as bad as its reputation, but weekend and evening traffic is at a small-town level.

Have I settled down?

No, which is nice. At the moment,  I love the feeling of not knowing what is going to happen. That everything is possible is even nicer, so I will stick on with that for a while.

Mind the Gap

Speaking of taking the plunge. I have already twisted my foot twice in Reykjavik. Both times when I walked out on the street after some beers (One night I had too many beers, the second time, unfortunately, I can only blame my own clumsiness and the high steps) 

To you, my dear readers I have two requests. Dare to take the step into the unknown, but beware of the steps out of Reykjavik´s bars.

Stukad fot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s